[fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” hover_type=”none” link=”” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding=”” dimension_margin=”undefined” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_text]

Voorwaarden en privé beleid

Deze voorwaarden en privé beleid bevatten alle informatie omtrent het verstrekken van persoonlijke gegevens. Wij zullen deze gegevens niet openbaar stellen aan derden.

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die in onze webshop worden aangeboden op de website kerstbijkaatje.nl, hierna te noemen: “de webshop”. Door het plaatsen van een bestelling accepteert de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
kerstbijkaatje.nl, behoudt het recht om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en aan te vullen.

Totstandkoming van de overeenkomst
Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten. De overeenkomst tussen de klant en KERSTBIJKAATJE.NL komt tot stand door de bevestiging door KERSTBIJKAATJE.NL van de bestelling door de klant aan het door de klant opgegeven e-mail adres. Voor het doen van een bestelling dient de klant de bestelprocedure op de website in te vullen en te verzenden door middel van de afgebeelde verzendbutton.
KERSTBIJKAATJE.NL is gerechtigd om bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt aanvaard, deelt KERSTBIJKAATJE.NL dit zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling mee.
Wijnproducten of andere alcoholische producten worden niet geleverd aan personen die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt. Door een bestelling te doen van een of meer wijnproducten of andere alcoholische producten, verklaart de klant dat hij tenminste de leeftijd van 16 jaren heeft bereikt.
De administratie van KERSTBIJKAATJE.NL geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de gedane aanvragen en/of bestellingen. De klant erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

Gegevens
De klant dient er zorg voor te dragen dat zijn gegevens waaronder mede begrepen, doch niet beperkt tot zijn e-mail adres, adresgegevens en betalingsgegevens volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert de klant dat hij wettelijk bevoegd is om op enige wijze gebruik te maken van de Website.
KERSTBIJKAATJE.NL garandeert dat de gegevens van de klant met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, verkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijk bevel, dan wel in het kader van de uitbesteding van (een deel van) haar dienstverlening aan derden.
KERSTBIJKAATJE.NL zal de gegevens van de klant verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst met de klant na te kunnen komen en/of de aanvraag van de klant in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan het e-mail adres van de klant worden gebruikt om de klant op de hoogte te stellen van bepaalde soortgelijke producten en diensten die voor de klant aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij de klant hiertegen bezwaar maakt door contact op te nemen met info@visvankaatje.nl
De klant heeft recht op inzage in de eigen gegevens en kan deze desgewenst laten verwijderen of wijzigen door contact op te nemen met KERSTBIJKAATJE.NL door te mailen naar info@visvankaatje.nl

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 
KERSTBIJKAATJE.NL is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst tussen de klant en KERSTBIJKAATJE.NL of het gebruik van de aan de klant geleverde producten of diensten.
Onverminderd het vorenstaande, is de aansprakelijkheid van KERSTBIJKAATJE.NL uit welken hoofde dan ook beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel, naar keuze van KERSTBIJKAATJE.NL, terugbetaling van de koopprijs.
De hiervoor beschreven beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van KERSTBIJKAATJE.NL of haar leidinggevenden.
KERSTBIJKAATJE.NL is niet aansprakelijk voor onjuiste prijsopgaven en overige onjuistheden.
Particuliere prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en inclusief BTW. De in de webshop vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Bij verse producten kunnen de prijzen die in de webshop zijn vermeld enigszins afwijken van de werkelijke prijzen. Ook de hoeveelheden inzake van verse producten kunnen enigszins afwijken van de bestelde hoeveelheid; de werkelijk geleverde hoeveelheden worden aan de klant in rekening gebracht.
Aanbiedingen zijn geldig voor de vermelde termijn of zolang de voorraad strekt.
KERSTBIJKAATJE.NL kan niet aan haar aanbiedingen, prijsopgaven en overige productinformatie worden gehouden als de klant redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. In dat geval gelden de werkelijke prijzen en overige daadwerkelijke kenmerken van de producten.

Betaling
Er kan worden betaald met de op de site vermelde betalingsmethoden. Deze kunnen in de toekomst aangepast en/of uitgebreid worden.
KERSTBIJKAATJE.NL is niet aansprakelijk voor eventuele storingen tijdens de bestelling en/of de betaling.
Op de gekozen betaalmethode zijn de voorwaarden van de betreffende partij of bank van toepassing.
De klant heeft de plicht om onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan KERSTBIJKAATJE.NL te melden.
Bij betaling per Ideal geschiedt de betaling vooraf aan KERSTBIJKAATJE.NL. Indien het product wordt geretourneerd binnen de voorwaarden zal de betaling binnen dertig dagen geretourneerd worden via VISVANKAATJE.NL.

Levering
De in de webshop opgegeven afhaal data- en termijnen zijn als benadering opgegeven. Overschrijding van deze termijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding. Indien een product niet op voorraad is wordt de koper hiervan via email of telefonisch op de hoogte gesteld. De koper heeft dan het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. De bestelling wordt geleverd zodra alle producten leverbaar zijn. Op verzoek kunnen producten die niet op voorraad zijn, na geleverd worden. Extra kosten zijn dan voor rekening van de koper.

Getoonde producten op foto
De producten getoond op de foto’s in de webshop kunnen iets afwijken van de geleverde producten.
Dit omdat KERSTBIJKAATJE.NL met verse producten werkt en omdat wij nastreven om onze klant het beste visproduct te leveren.

Het retourneren van producten
De klant is gerechtigd om producten te retourneren. Dit alleen in overleg met KERSTBIJKAATJE.NL en met een geldige reden, tenzij het verse producten betreft. KERSTBIJKAATJE.NL zal alsdan na ontvangst van het geretourneerde product het door de klant betaalde bedrag retourneren mits het product onbeschadigd is, niet gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking. De retourzending dient vooraf per e-mail te worden gemeld op info@visvankaatje.nl
De kosten van het terugzenden van het desbetreffende product komen voor eigen rekening van de klant.

Klachtenregeling
De klant dient binnen 24 uur na de ontvangst van de bestelde producten eventuele klachten aan KERSTBIJKAATJE.NL te melden door contact op te nemen via de email. KERSTBIJKAATJE.NL zal deze klacht in behandeling nemen en de klant daaromtrent telefonisch of per e-mail berichten.

Taal van de overeenkomst
KERSTBIJKAATJE.NL is beschikbaar in het Nederlands. Dat is ook de taal die zal worden gebruikt voor de transacties en de verdere communicatie tussen de klant en KERSTBIJKAATJE.NL.

Overmacht
In geval van overmacht is KERSTBIJKAATJE.NL niet verplicht de verplichtingen en afspraken richting de klant na te komen. KERSTBIJKAATJE.NL heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat KERSTBIJKAATJE.NL zijn verbintenis moet nakomen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht blijven. KERSTBIJKAATJE.NL zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]